top of page

DJELATNOST

 

ADRI.KON. d.o.o. ured za obavljanje geodetske djelatnosti bavi se izvođenjem i organizacijom geodetskih radova.

Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Izrađujemo geodetske elaborate za potrebe provođenja u katastru nekretnina te inženjerske poslove u geodeziji.

Također, tvrtka je registrirana za snimanje iz zraka i posjeduje bespilotnu letjelicu za izvođenje letačkih operacija A i B kategorije.

 

Tvrtka obavlja geodetske radove za potrebe:

 • Izrade geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta građevine

 • Izrade geodetskih i parcelacijskih elaborata za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i katastarskih poslova

 • Izrade podloga za projektiranje

 • Izrada digitalnih modela terena i 3D modela iz fotogrametrijskih snimaka

 • Izrade svih vrsta situacijskih snimaka

 • Iskolčenja i kontrole pri izgradnji/rekonstrukciji objekata

 • Proračuna masa, iskopa, pomaka ili deformacija objekata

 • Produkcija zračnih video snimaka

 

 

 

 

 

Ukoliko kupujete ili prodajete nekretninu uputiti ćemo vas na naše suradnike s kojima vam možemo pružiti usluge izrade dokumentacije, stručnog i pravnog savjetovanja i ishodovanja dokumentacije i potrebnih dozvola.

 • Davanje mišljenja o tržišnoj vrijednosti nekretnina

 • Ciljano marketinško oglašavanje nekretnina na hrvatskom i inozemnom tržištu

 • Izrada kupoprodajne i druge dokumentacije

 • Prikupljanje različite dokumentacije: ( Katastar, Zemljišnik, Uredi za prostorno uređenje,..)

 • Ishođenje raznih dokumenata i dozvola ( Građevinskadozovla, uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju...)

 • Sređivanje stanja u zemljišnim knjigama i katastru

 • Pravni savjeti, izrada kupoprodajnih ugovora, tabularne isprave, brisanje zabilježbi uz suradnju s pravnim stručnjacima

 • Savjetodavne usluge u razvoju projekata i investicija

 

 

 

U suradnji s poslovnim partnerima nudimo izradu svih vrsta arhitektonskih projekata, kompletne projektne dokumentacije, nadzor gradnje te pronalazak izvođača radova.

 • Izrada Elaborata o etažiranju

 • Izrada Energetskih certifikata

 • Idejna projektna rješenja

 • Glavni projekti

 • Nadzor gradnje

bottom of page